#Phoenix projekt

Partnerstvo u ovom projektu čini sinergija organizacija koje imaju stručnost i znanje u relevantnim područjima rada (u sportskom području, obrazovanju i radu s mladima te ugroženim skupinama), osigurat će se postizanje ciljeva kojima se teži.

Usklađenost projekta #Phoenix sa Europskim politikama sporta ogleda se u istovjetnim ciljevima koji su postavljeni i u sljedećim dokumentima: „White Paper on Sport“, „The Communication on Sport“ and „The Helsinki Report on Sport“.

Projekt teži promoviranju volonterstva u sportu, socijalnoj inkluziji, jednakim mogućnostima i podizanju svijesti o zdravstvenim beneficijama sporta provođenjem pilot programa koji je spona između lokalnih sportskih klubova za mlade, volonetera, osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i krajnji korisnici.

Ciljane skupine:

Predstavnici sportskih organizacija mladih, volonteri i nastavnici tjelesnog odgoja

Krajnji korisnici:

osnovnoškolci i srednjoškolci

Partneri na projektu:

Centre for education (Španjolska)

Associazione EURO (Italija)

Community Teachsport (UK)

IEBA – Centro de iniciativas empresariais e sociais (Portugal)

European Institute for Local Development (EILD) (Grčka)