Kako postati član udruge?

Sve zainteresirane fizičke osobe imaju mogućnost učlaniti se u Udrugu.
Sve što je potrebno je skinuti i ispisati pristupnicu, te je ispunjenu i potpisanu poslati poštom ili putem e-maila.

Adresa za dostavu putem pošte je Udruga Spajalica, Ruđera Boškoviće 27, 21000 Split

Adresa za dostavu putem e-maila: spajalica.udruga@gmail.com

Pristupnica se nalazi na linku: Pristupnica Udruge Spajalica