Novosti – #WushuElixir – Erasums+ Sport 2017

Kroz program Erasums+ Sport 2017 odobrena su sredstva za projekt #WushuElixir od 60.000 €. Prijavitelj projekta je Udruga Spajalica, dok su partneri na projektu Hrvatski Wushu Savez, Asociacion Espanola de Qigong Deportivo (Španjolska) i  Vlaams Wushu Instituut (Belgija).

Ideja je promicanje aktivnog načina života među ciljnim skupinama na temelju sinergije između tjelovježbe, mentalnog mira i poboljšanja zdravlja. To je namijenjeno razvoju i provedbi obrazovnog sustava koji će se temeljiti na teoriji i praksi, na jezicima svih sudionika projektnih partnera. U pripremi i provedbi modula, svi partneri projekta bit će jednako uključeni kako bi se održali u svim zemljama članicama projektnih partnera.

Projektom #WushuElixir osigurati će   sudjelovanje u sportskim i fizičkim aktivnostima za:

  • osobe treće dobi,
  • osobe s poteškoćama u kretanju,
  • oboljele od artritisa, dijabetesa,
  • Parkinsonove bolesti,
  • multiple skleroze i raka.

Wushu predstavlja idealnu tjelovježbu za ciljane skupine jer dokazano smanjuje stres, jača mišićnu snagu, smanjuje krvni tlak i poboljšava tjelesnu kondiciju, ujedno smanjujući komplikacije vezano za dijabetes i pridonoseći pozitivno pri različitim oboljenjima kao što su artritis, Parkinsonova bolest i rak.

Wushu pokreti

Glavne aktivnosti projekta:

  • Priprema i izrada pilot programa projekta namijenjenog ciljnim skupinama u teoriji i praksi
  • Motivacijske aktivnosti u udrugama vezanim uz ciljane skupine
  • Promicanje etičkog ponašanja i etičkih športskih kodeksa na nacionalnoj i međunarodnoj razini te razmjena najboljih praksi među projektnim partnerima
  • Provedba projektnog programa u svim zemljama partnerima
  • Evaluacija projektnih aktivnosti – proučavanje fizičkog stanja sudionika prije i nakon provedbe projekta